Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Quyền thành viên

Là một thành viên của CHPW Medicare Advantage, bạn có các quyền.

Quyền thành viên

Chúng tôi bảo vệ thông tin sức khỏe của bạn và bạn có quyền biết cách thực hiện.

Của chúng ta Thông báo của Medicare về Thực hành Quyền riêng tư cho bạn biết cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Nó cũng bao gồm các quyền riêng tư về sức khỏe của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Quyền và Trách nhiệm của Thành viên để giúp đảm bảo bạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Bạn có thể truy cập Chính sách bảo mật dữ liệu sức khỏe người tiêu dùng Washington Ở đây.

Biết quyền của bạn và thông tin sức khỏe được bảo vệ

Thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) của bạn được bảo vệ bởi luật liên bang. PHI của bạn bao gồm thông tin như tên, số thành viên hoặc thông tin nhận dạng khác của bạn.

Bạn có quyền hợp pháp để:

 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào PHI của bạn
 • Yêu cầu chúng tôi sửa PHI của bạn
 • Yêu cầu danh sách những người nhất định và thời gian chúng tôi đã chia sẻ PHI của bạn
 • Yêu cầu các hạn chế nhất định về cách chúng tôi chia sẻ PHI của bạn
 • Yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin liên hệ của bạn

Vui lòng xem “Biểu mẫu dành cho Thành viên Medicare” bên dưới để biết thông tin về cách gửi yêu cầu.

Bạn cũng có quyền yêu cầu một phương tiện liên lạc thay thế (ví dụ: thư thông thường, email, điện thoại, fax) về Thông tin Sức khỏe được Bảo vệ của bạn hoặc thông báo PHI của bạn đến một địa điểm thay thế. Bạn có thể thực hiện việc này bằng lời nói bằng cách gọi cho Dịch vụ Khách hàng hoặc bằng văn bản qua fax đến số (206) 521-8834 hoặc gửi email tới [email được bảo vệ]. Bạn có thể sử dụng CHPW's Yêu cầu Biểu mẫu Thông tin Bí mật hoặc là Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm của Văn phòng Bang Washington.

Sử dụng, Tiết lộ và Bảo mật Thông tin Y tế được Bảo vệ:

Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington (CHPW) cam kết giữ PHI của bạn an toàn. Dưới đây là một số cách CHPW bảo vệ PHI:

 • Chúng tôi sử dụng công nghệ để bảo vệ PHI của bạn
 • Văn phòng của chúng tôi được bảo mật về mặt vật lý
 • Chúng tôi kiểm soát việc ra vào văn phòng của mình bằng các quy trình tiếp cận an ninh và tất cả những người vào cơ sở của chúng tôi phải đeo giấy tờ tùy thân
 • CHPW đào tạo nhân viên để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của PHI
 • Chúng tôi giới hạn những người có thể nhìn thấy PHI. Chỉ nhân viên có nhu cầu biết PHI mới có thể sử dụng nó.
 • Chúng tôi giới hạn những gì chúng tôi thảo luận trên điện thoại
 • Chúng tôi giữ thông tin sức khỏe bằng văn bản được khóa trong ngăn kéo khi không sử dụng
 • Chúng tôi luôn bảo mật máy tính của mình
 • Chúng tôi gửi thông tin sức khỏe qua email ở dạng không thể đọc được nếu người khác nhìn thấy email

Nếu thông tin sức khỏe của bạn đã từng được chia sẻ với những người không nên xem hoặc người không được yêu cầu bảo vệ thông tin đó theo luật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để sửa chữa sai lầm bằng cách thông báo cho bạn và các cơ quan chính phủ thích hợp.

Gian lận, lãng phí và lạm dụng

CHPW cam kết làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn, phát hiện và sửa chữa gian lận trong chăm sóc sức khỏe. Báo cáo một tình huống có thể là gian lận chăm sóc sức khỏe tiềm ẩn. Khi bạn báo cáo một tình huống có thể có khả năng gian lận trong việc chăm sóc sức khỏe, bạn đang làm phần việc của mình để giúp tiết kiệm tiền cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tìm hiểu về các dấu hiệu cảnh báo và những điều cần chú ý. Nếu bạn nghi ngờ gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, bạn có thể báo cáo cho chúng tôi trực tuyến, ẩn danh.

➔ Đọc thêm về cách báo cáo gian lận về chăm sóc sức khỏe tiềm ẩn.

Chỉ thị trước

Chỉ thị trước đưa các lựa chọn của bạn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thành văn bản và cho bác sĩ và gia đình của bạn biết loại chăm sóc nào bạn thực hiện hoặc không muốn. Có chỉ thị trước có nghĩa là những người thân yêu của bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể đưa ra các lựa chọn y tế cho bạn dựa trên mong muốn của bạn.

➔ Tìm hiểu cách tạo chỉ thị trước cho các sở thích chăm sóc sức khỏe của bạn.

Khiếu nại & Kháng nghị

Chúng tôi rất coi trọng mối quan tâm của bạn. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại với chương trình chăm sóc sức khỏe của mình nếu bạn không hài lòng với cách bạn được đối xử, chất lượng chăm sóc hoặc dịch vụ bạn nhận được, bạn gặp vấn đề với việc chăm sóc, điều trị hoặc thuốc bạn cần bị từ chối hoặc bạn có vấn đề về thanh toán .

➔ Tìm hiểu cách gửi khiếu nại (khiếu nại) hoặc kháng nghị.

Ýkiếnthứhai

Ý kiến ​​thứ hai là khuyến nghị từ một bác sĩ khác với bác sĩ hiện tại của bạn. Ý kiến ​​thứ hai có thể xác nhận hoặc nghi ngờ kế hoạch chẩn đoán và điều trị của bác sĩ thứ nhất. Điều này có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về bệnh hoặc các lựa chọn điều trị thay thế có sẵn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhận được ý kiến ​​thứ hai về dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc tình trạng của mình. Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-942-0247 (TTY Relay: Quay số 711) để tìm hiểu cách lấy ý kiến ​​thứ hai.

Biểu mẫu dành cho Thành viên Medicare

Sử dụng các biểu mẫu sau để cập nhật thông tin của bạn và cho phép ai có thể truy cập Thông tin Sức khỏe được Bảo vệ của bạn.

Để yêu cầu thông tin sức khỏe của bạn, hãy hoàn thành biểu mẫu thích hợp và gửi đến:

Kế hoạch Y tế Cộng đồng của Washington
Người nhận: VP, Cán bộ tuân thủ
1111 Đại lộ thứ ba, Phòng 400
Seattle, WA 98101

Quyền của bạn khi rút tên

Tài liệu Bằng chứng Bảo hiểm của chương trình của bạn bao gồm thông tin về các quyền và trách nhiệm của thành viên và chương trình khi rút tên tham gia chương trình.

Bạn chỉ có thể rút tên trong các giai đoạn bầu cử đủ điều kiện, chẳng hạn như Giai đoạn Bầu cử Hàng năm (15 tháng 7 - 1 tháng 14), hoặc nếu bạn đủ điều kiện tham gia Giai đoạn Bầu cử Đặc biệt (SEP). Giai đoạn Không đăng ký Medicare Advantage (MADP), từ ngày XNUMX tháng XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX cho phép bạn quay trở lại Original Medicare. Sau đó, bạn sẽ đủ điều kiện cho SEP và có thể yêu cầu đăng ký PDP.

Xem lại Quyền của thành viên khi rút tên để tìm hiểu thêm về quyền và trách nhiệm của bạn.

Chia sẻ thông tin sức khỏe của bạn với các ứng dụng sức khỏe

Bạn đang kiểm soát thông tin sức khỏe của bạn. Dựa trên hướng dẫn của liên bang, các thành viên có thể chọn chia sẻ thông tin sức khỏe CHPW của mình với các ứng dụng bên ngoài. Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ thông tin sức khỏe CHPW của bạn với ứng dụng sức khỏe bên ngoài nhấn vào đây .

Liên hệ

Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm, bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi qua điện thoại hoặc thư. Chúng tôi sẽ không phạt bạn dưới bất kỳ hình thức nào nếu bạn gửi đơn khiếu nại. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn với bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư và bảo mật của PHI của bạn.

Điện thoại
Những thành viên hiện tại: 1-800-942-0247 (TTY Relay: Quay số 711)
từ 8 giờ sáng đến 00 giờ tối, bảy ngày trong tuần.

email
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington
Người nhận: VP, Cán bộ tuân thủ
1111 Đại lộ thứ ba, Phòng 400
Seattle, WA 98101

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Bảo hiểm nha khoa

Giữ cho răng và nướu khỏe mạnh là một phần quan trọng trong toàn bộ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của bạn. Bảo hiểm nha khoa được bao gồm trong tất cả các chương trình làm sạch hàng năm, chụp x-quang và điều trị bằng florua. Các chương trình chọn lọc có bảo hiểm bổ sung cho các dịch vụ nha khoa cơ bản và chính khác.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.