Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Tài nguyên thành viên

Trung tâm tài nguyên thành viên của bạn cho phép truy cập nhanh vào thông tin về phạm vi bảo hiểm của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về các dịch vụ được đài thọ trong chương trình của mình và tìm một nhà cung cấp dịch vụ y tế gần bạn. Tải xuống các tài liệu về chương trình, kiểm tra bảo hiểm thuốc theo toa và tìm hiểu thêm về các quyền lợi của bạn với tư cách là thành viên CHPW Medicare Advantage.

Danh mục nhà cung cấp

Sử dụng Danh mục Nhà cung cấp để tìm các bác sĩ chăm sóc chính, bệnh viện và chuyên gia gần bạn.
Tìm hiểu xem bác sĩ hiện tại của bạn có thuộc mạng lưới của chúng tôi hay không hoặc nhận thông tin về việc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc.

➔ Nhấp để duyệt Danh mục Nhà cung cấp của chúng tôi

Bảo hiểm thuốc theo toa

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm thuốc theo toa mà chúng tôi bao gồm trong các chương trình Medicare Advantage chọn lọc.
Tìm hiểu xem bạn có thực sự cần đài thọ theo toa hay không và duyệt qua danh sách các loại thuốc được đài thọ, các hiệu thuốc ưu tiên của chúng tôi và hơn thế nữa.

➔ Nhấp để đọc thêm về Bảo hiểm Thuốc theo toa của chúng tôi

Tài liệu kế hoạch

Tìm các tài liệu quan trọng của chương trình giúp bạn luôn nắm bắt được việc chăm sóc sức khỏe của mình và cách tận dụng tối đa chương trình của mình.

➔ Nhấp để truy cập tài liệu kế hoạch

Máy tính chi phí điều trị

Chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng nhận được thông tin rõ ràng, minh bạch về việc chăm sóc của bạn.

➔ Tìm hiểu thêm về chi phí điều trị

Trợ cấp thu nhập thấp

Chương trình Trợ cấp Thu nhập Thấp cung cấp cho bạn sự trợ giúp thêm để thanh toán chi phí chương trình thuốc theo toa Medicare của bạn.

Nhấp để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hỗ trợ hay không

Chăm sóc sức khỏe bộ lạc

Tôn trọng bản sắc văn hóa là cốt lõi trong cách tiếp cận chăm sóc của chúng tôi. Chúng tôi dựa trên các dịch vụ xã hội của tiểu bang và địa phương để giúp các thành viên bộ lạc sống khỏe mạnh.

➔ Nhấp để đọc thêm về các dịch vụ Sức khỏe Bộ lạc ở tiểu bang Washington

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.