Thuốc theo toa - Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington - Medicare Advantage

Bảo hiểm thuốc theo toa được bao gồm trong các Chương trình Medicare Advantage (MA) 1, 2, 3, 4 và Chương trình Kép (SNP) của CHPW. Phạm vi bảo hiểm của chúng tôi sử dụng hệ thống chia sẻ chi phí theo từng cấp. Bạn trả một số tiền đồng thanh toán cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí.

Bậc chia sẻ chi phí theo toa

Bậc 1 đại diện cho thuốc gốc có chi phí thấp nhất và Bậc 5 đại diện cho thuốc chính hiệu có chi phí cao nhất và thuốc mạnh có thể cần theo dõi.

  • Bậc 1: Chung ưa thích - bao gồm thuốc gốc ưu tiên chi phí thấp nhất
  • Bậc 2: Chung - bao gồm các loại thuốc gốc được ưu tiên
  • Bậc 3: Nhãn hiệu ưa thích - bao gồm thuốc nhãn hiệu được ưu tiên và thuốc gốc không được ưu tiên
  • Bậc 4: Không được ưa thích - bao gồm thuốc nhãn hiệu không được ưu tiên và thuốc gốc không được ưu tiên
  • Bậc 5: Bậc Chuyên môn - bao gồm thuốc biệt dược và giá thành cao

Giá thuốc theo toa

Chúng tôi có thể giúp bạn quyết định mức bảo hiểm nào bạn cần dựa trên các loại thuốc hiện tại bạn đang dùng. Nếu bạn là thành viên hiện tại, vui lòng gọi 1-800-942-0247 (TTY: 711). Đối với các thành viên tiềm năng, vui lòng gọi 1-800-944-1247 (TTY: 711). Chúng tôi ở đây vì bạn bảy ngày một tuần, 8 giờ sáng đến 00 giờ tối

Để thảo luận về loại thuốc kê đơn nào bạn cần, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc dược sĩ của bạn.

Và hãy ghi nhớ-cho đồng thanh toán thấp nhất, sử dụng một hiệu thuốc ưu tiên.

Kế hoạch kép 2022 MA (HMO SNP)

Xin vui lòng xem trang bao trả thuốc theo toa để biết thêm thông tin về các loại thuốc cụ thể được đài thọ.

2022 MA Kế hoạch 1, 2, 3, 4 (HMO)

2021 Kế hoạch MA

Định giá Bậc Kê đơn năm 2021
Chúng tôi có thể giúp bạn quyết định mức bảo hiểm mà bạn cần dựa trên các loại thuốc hiện tại bạn đang dùng. Thảo luận về các lựa chọn thuốc theo toa của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc dược sĩ của bạn. Để có số tiền đồng thanh toán thấp nhất, hãy sử dụng hiệu thuốc ưu tiên.

Quyền lợi Kê đơn cho Chương trình kép MA (HMO SNP)

Xin hãy đọc trang bao trả thuốc theo toa để biết thêm thông tin về các loại thuốc cụ thể được đài thọ.

Tận dụng tối đa các quyền lợi theo toa của bạn

Các điểm nổi bật khác bao gồm:

  • Cung cấp các loại thuốc chọn lọc trong 90 ngày được sử dụng để điều trị các bệnh mãn tính (ví dụ: huyết áp cao, tiểu đường, trầm cảm)
  • Giao hàng tận nhà miễn phí
  • Công thức thuốc theo toa có thể tìm kiếm và in được (danh sách thuốc được đài thọ)
  • Phạm vi bảo hiểm được chấp nhận tại hơn 1,000 nhà thuốc ở Bang Washington và hơn 50,000 hiệu thuốc trên toàn quốc

Các tiêu chí về tính đủ điều kiện có thể được áp dụng. ➔ Tìm hiểu thêm về Bảo hiểm Thuốc theo toa.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Để đặt câu hỏi, yêu cầu bản in của tài liệu và hơn thế nữa, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 sáng đến 8:00 tối, 7 ngày trong tuần.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Điện Thoại: 1-800-944-1247
E-mail: [email được bảo vệ]

x
A.