Trị liệu Thể chất, Nghề nghiệp và Giọng nói - Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington - Medicare Advantage

Trị liệu Vật lý, Nghề nghiệp và Ngôn ngữ

Khi chúng ta già đi, chúng ta có thể phát triển các nhu cầu khác nhau về sức khỏe thể chất và nhận thức. Chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho liệu pháp vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ cho tất cả của các thành viên Chương trình Medicare Advantage (MA) của chúng tôi.

Quyền lợi trị liệu ngoại trú

Quyền lợi điều trị ngoại trú Kế hoạch MA của CHPW bao gồm bảo hiểm cho:

  • Vật lý trị liệu
  • lao động trị liệu
  • Ngôn ngữ trị liệu

Lưu ý: Tất cả các kế hoạch CHPW MA cũng cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân nội trú các liệu pháp vật lý, lời nói và nghề nghiệp. Tùy thuộc vào chương trình của bạn, bạn có thể có một khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm. Xem Bằng chứng Bảo hiểm của chương trình của bạn để biết chi tiết.

Quyền lợi Trị liệu Ngoại trú của Chương trình Medicare Advantage (MA)

2022 Kế hoạch MA

Liệu pháp vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ, mỗi lần khám

2021 Kế hoạch MA

2021 Quyền lợi Trị liệu Ngoại trú theo Chương trình
Trị liệu vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Để đặt câu hỏi, yêu cầu bản in của tài liệu và hơn thế nữa, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 sáng đến 8:00 tối, 7 ngày trong tuần.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Điện Thoại: 1-800-944-1247
E-mail: [email được bảo vệ]

x
A.