Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Gia đình theo yêu cầu

Các thành viên Medicare Advantage thuộc Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington (CHPW) có thể nhận được Số giờ 60 mỗi năm hỗ trợ cá nhân hóa miễn phí từ Gia đình theo yêu cầu.

Gia đình theo yêu cầu là một dịch vụ chăm sóc đồng hành được cung cấp thông qua bạn bè của bố. Những “Người thân” này là những thành viên cộng đồng đã được kiểm tra và vượt qua quy trình phỏng vấn của Papa và kiểm tra lý lịch.

Gia đình theo yêu cầu kết nối bạn với những người trong cộng đồng của bạn, những người hiển thị vị trí của bạn để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Điều đó bao gồm:

  • Giúp chạy việc vặt
  • Hỗ trợ sử dụng công nghệ
  • Làm việc nhà nhẹ nhàng hoặc chăm sóc thú cưng
  • Một đối tác trò chuyện, một người bạn đi xem phim hoặc một người bạn đồng hành
  • Và nhiều hơn nữa!

Lưu ý: Gia đình theo yêu cầu lợi ích chỉ được bao gồm trong Gói kép MA và Gói 2 của chúng tôi.

Tại sao tôi cần quyền lợi này?

Khi bạn già đi, bạn có thể không dễ dàng được giúp đỡ khi cần, hoặc bạn có thể cảm thấy cô đơn và muốn có một người bạn để trò chuyện và sinh hoạt.

Lợi ích này có thể đặc biệt hữu ích nếu bất kỳ câu nào sau đây mô tả bạn:

  • "Tôi ước gia đình tôi không sống xa như vậy."
  • “Tôi muốn dắt thú cưng của mình đi dạo nhiều hơn.”
  • "Có những điều thú vị để làm ở nơi tôi sống, nhưng tôi không có ai để đi cùng."
  • "Tôi có thể sử dụng một số trợ giúp xung quanh nhà, nhưng tôi không cần quản gia."

Sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn cũng quan trọng như sức khỏe thể chất của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử Gia đình theo yêu cầu.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quyền lợi Gia đình theo Yêu cầu – bao gồm cách đăng ký — cần bản in của tài liệu chương trình hoặc có thắc mắc khác, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8: 00 giờ sáng đến 8 giờ tối, 00 ngày trong tuần.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
A.