Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Quản lý sức khỏe

Kiểm soát các tình trạng mãn tính của bạn là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe và Nhóm Dịch vụ Y tế của chúng tôi sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Khi bạn tìm kiếm các dịch vụ y tế, Dịch vụ Y tế sẽ xem xét các rủi ro, nhu cầu và mục tiêu về sức khỏe của bạn, sau đó đưa ra kế hoạch hành động dành riêng cho bạn.

Các chương trình Dịch vụ Y tế của chúng tôi hỗ trợ mối quan hệ giữa bạn và nhà cung cấp của bạn, đồng thời theo dõi hiệu quả hoạt động của kế hoạch chăm sóc bằng cách sử dụng các hướng dẫn lâm sàng và dựa trên bằng chứng.

Các chương trình quản lý sức khỏe

Quản lý chăm sóc

Quản lý Chăm sóc ủng hộ thành viên và giúp điều phối việc chăm sóc giữa một số nhà cung cấp khác nhau. Họ cũng đảm bảo rằng các thành viên có thể truy cập các tài nguyên khác có sẵn cho họ.

➔ Đọc thêm về Quản lý chăm sóc

Chương trình chăm sóc bệnh tiểu đường

Chương trình Chăm sóc Bệnh tiểu đường dành cho người lớn mắc bệnh Tiền tiểu đường, Bệnh tiểu đường Loại 1 hoặc Bệnh tiểu đường Loại 2. Người quản lý hồ sơ và Huấn luyện viên sức khỏe sẽ điều phối việc chăm sóc cho bạn và giúp bạn học cách quản lý bệnh tiểu đường một cách độc lập.

➔ Đọc thêm về Chương trình Chăm sóc Bệnh tiểu đường

Dịch vụ hỗ trợ cộng đồng

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhóm Chương trình cộng đồng của chúng tôi có thể trợ giúp. Họ có thể kết nối bạn với các nguồn lực địa phương về thực phẩm, nhà ở, đào tạo việc làm và hơn thế nữa.
Đọc

➔ Đọc thêm về Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng

Thư viện thông tin sức khỏe

CHPW cung cấp một công cụ trực tuyến kết nối các thành viên với thông tin sức khỏe quan trọng. Bạn có thể duyệt qua các chủ đề về sức khỏe, xem các video về sức khỏe, v.v.

➔ Đọc thêm về Thư viện thông tin sức khỏe

Quản lý sử dụng

Quản lý Sử dụng là một quá trình xem xét để đảm bảo rằng bạn đang được chăm sóc thích hợp.

➔ Đọc thêm về Quản lý sử dụng

Chương trình Điều phối và Đánh giá Bệnh nhân

Chương trình Điều phối và Đánh giá Bệnh nhân giúp đảm bảo rằng các dịch vụ đang được sử dụng một cách an toàn.

➔ Đọc thêm về chương trình Đánh giá và Điều phối Bệnh nhân (PRC)

Đảm bảo sự chăm sóc liên tục

Điều quan trọng là phải duy trì mức độ chăm sóc và sức khỏe chung của bạn. Nếu bạn gặp phải những thời điểm mà bạn không thể nhận được dịch vụ chăm sóc đáng tin cậy hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận các nhu cầu cơ bản, nhóm của chúng tôi có thể giúp kết nối bạn với các nguồn lực cần thiết. Chúng tôi đảm bảo rằng không có sự gián đoạn nào trong việc chăm sóc bạn nhận được hoặc với các loại thuốc theo toa bạn dùng. Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các nguồn bổ sung để giải quyết toàn bộ nhu cầu sức khỏe của bạn. Chúng có thể bao gồm:

  • Người quản lý hồ sơ
  • Dịch vụ Thông dịch và Vận chuyển
  • Dịch vụ nha khoa
  • Nhà y tế
  • Mạng lưới hỗ trợ khu vực cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần
  • Các dịch vụ về Rối loạn Sử dụng Chất
  • Dịch vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật, bao gồm các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng
  • Các cơ sở điều dưỡng lành nghề và các chương trình dân cư dựa vào cộng đồng

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.