Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Quản lý sức khỏe

Quản lý các tình trạng mãn tính của bạn là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe và Nhóm Dịch vụ Y tế của chúng tôi sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Khi bạn tìm kiếm các dịch vụ y tế, Dịch vụ Y tế sẽ xem xét các rủi ro, nhu cầu và mục tiêu về sức khỏe của bạn và sau đó đưa ra một kế hoạch hành động dành riêng cho bạn. Các chương trình Dịch vụ Y tế của chúng tôi hỗ trợ mối quan hệ giữa bạn và các nhà cung cấp của bạn, và theo dõi mức độ hoạt động của kế hoạch chăm sóc bằng cách sử dụng các hướng dẫn dựa trên bằng chứng và lâm sàng.

Các chương trình quản lý sức khỏe

Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ bênh vực cho thành viên và giúp phối hợp chăm sóc giữa một số nhà cung cấp khác nhau. Họ cũng đảm bảo rằng các thành viên có thể truy cập các tài nguyên khác có sẵn cho họ.

➔ Đọc thêm về Quản lý hồ sơ.

Huấn luyện sức khỏe

Huấn luyện sức khỏe dành cho các thành viên đã được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn, COPD, tiểu đường hoặc suy tim.

➔ Đọc thêm về Huấn luyện sức khỏe.

Quản lý sử dụng

Quản lý Sử dụng là một quá trình xem xét để đảm bảo rằng bạn đang được chăm sóc thích hợp.

➔ Đọc thêm về Quản lý sử dụng

Chương trình Điều phối và Đánh giá Bệnh nhân

Chương trình Điều phối và Đánh giá Bệnh nhân giúp đảm bảo rằng các dịch vụ đang được sử dụng một cách an toàn.

➔ Đọc thêm về chương trình Đánh giá và Điều phối Bệnh nhân (PRC).

Đảm bảo sự chăm sóc liên tục

Điều quan trọng là phải duy trì mức độ chăm sóc và sức khỏe chung của bạn. Nếu bạn gặp phải những thời điểm mà bạn không thể nhận được dịch vụ chăm sóc đáng tin cậy hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận các nhu cầu cơ bản, nhóm của chúng tôi có thể giúp kết nối bạn với các nguồn lực cần thiết. Chúng tôi đảm bảo rằng không có sự gián đoạn nào trong việc chăm sóc bạn nhận được hoặc với các loại thuốc theo toa bạn dùng. Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các nguồn bổ sung để giải quyết toàn bộ nhu cầu sức khỏe của bạn. Chúng có thể bao gồm:

  • Người quản lý chăm sóc
  • Dịch vụ Thông dịch và Vận chuyển
  • Chương trình Đánh giá và Điều phối Bệnh nhân (PRC), dành cho những người đăng ký đáp ứng các tiêu chí được xác định trong WAC 182-501-0135
  • Dịch vụ nha khoa
  • Nhà y tế
  • Mạng lưới hỗ trợ khu vực cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần
  • Các dịch vụ về Rối loạn Sử dụng Chất
  • Dịch vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật, bao gồm các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng
  • Các cơ sở điều dưỡng lành nghề và các chương trình dân cư dựa vào cộng đồng

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
A.