Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Đánh giá sức khỏe

Đánh giá sức khỏe là gì?

Đánh giá sức khỏe là một cuộc khảo sát ngắn hỏi về sức khỏe và lối sống của bạn. Bạn có thể thực hiện cuộc khảo sát qua điện thoại, qua thư hoặc trực tuyến. Nếu bạn đã có những thay đổi gần đây về sức khỏe của mình hoặc muốn hoàn thành đánh giá sức khỏe ngay hôm nay, vui lòng đăng nhập vào Trung tâm thành viên.

Chúng tôi sử dụng nó để xem xét tình trạng sức khỏe, rủi ro và thói quen của bạn để phát triển một kế hoạch chăm sóc cá nhân nhằm duy trì và cải thiện sức khỏe của bạn. Nó xác định các lĩnh vực cải tiến chính và đề xuất các cách để quản lý các điều kiện của bạn. Thông tin đánh giá sức khỏe của bạn được giữ bí mật. Nhóm chăm sóc của bạn sẽ sử dụng kết quả đánh giá sức khỏe để lập kế hoạch chăm sóc và thảo luận về các lựa chọn để giữ cho bạn khỏe mạnh.

Kế hoạch kép MA (HMO SNP)

Nếu bạn đã ghi danh vào MA Dual Plan (HMO SNP) hoặc đã được giới thiệu đến ban quản lý hồ sơ, bạn sẽ nhận được một lá thư với Đánh giá Sức khỏe khi bạn ghi danh. Điều này giúp chúng tôi xác định các lĩnh vực để tối ưu hóa nhu cầu và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn sẽ hoàn thành đánh giá sức khỏe hàng năm. Nếu bạn đã có những thay đổi gần đây về sức khỏe của mình hoặc muốn hoàn thành đánh giá sức khỏe ngay hôm nay, vui lòng đăng nhập vào Trung tâm thành viên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của bạn và có tính đến nhu cầu sức khỏe của bạn. Người quản lý hồ sơ của bạn sẽ theo dõi kế hoạch chăm sóc hiện tại của bạn đang hoạt động tốt như thế nào và cùng nhau, bạn sẽ làm việc để tạo ra một kế hoạch phù hợp với nhu cầu và lối sống của bạn.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Luôn cập nhật các đơn thuốc của bạn

Người phụ nữ lấy một toa thuốcBạn có biết rằng một số loại thuốc theo toa có sẵn dưới dạng nguồn cung cấp trong 90 ngày không? Thuốc mà bạn sử dụng lâu dài để kiểm soát sức khỏe của mình được gọi là “thuốc duy trì”. Nguồn cung cấp trong 90 ngày giúp bạn dễ dàng tiếp tục dùng thuốc mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để nhận thuốc dài hạn của mình thông qua hình thức giao hàng miễn phí tại nhà.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
A.