Chương trình Tìm kiếm Medicare Advantage - Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington - Medicare Advantage

Công cụ tìm kiếm chương trình Medicare Advantage

Xem các tùy chọn kế hoạch có sẵn trong quận của bạn

Nhấp vào quận của bạn để xem các kế hoạch có sẵn.

Chọn năm kế hoạch bằng cách nhấp vào tab 2023 hoặc 2022, sau đó chọn quận của bạn để xem các kế hoạch có sẵn. Nhấp vào tên kế hoạch để tìm hiểu thêm về nó.


Bản đồ quận của tiểu bang Washington

Cần trợ giúp để quyết định?

Các chuyên gia Medicare được cấp phép của chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ bạn qua điện thoại, trò chuyện video hoặc gặp trực tiếp để thảo luận về chương trình và nhu cầu bảo hiểm hiện tại của bạn, trả lời các câu hỏi về Medicare, và giúp bạn ghi danh.
Nói chuyện với Chuyên gia Medicare

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
A.