MA Plan 2 (HMO) - Community Health Plan of Washington - Medicare Advantage

Kế hoạch MA 2 (HMO)

Chương trình Medicare Advantage 2 tương tự như chương trình giá trị tốt nhất của chúng tôi, nhưng với các lợi ích bổ sung của một thăm khám nha khoa phòng ngừa miễn phí mỗi năm và đồng thanh toán thấp hơn cho các dịch vụ như thăm khám chuyên khoa và bệnh viện. Tất cả chỉ với mức phí bảo hiểm hàng tháng thấp.

  • Mới $ 0 đồng thanh toán thăm khám chăm sóc chính
  • Hàng trăm đô la trong bảo hiểm nha khoa phòng ngừa và toàn diện
  • Bảo đảm tài chính tối đa từ tiền túi

Đăng Kí Ngay

Lập kế hoạch lợi ích trong nháy mắt

Phạm vi bao gồm: Bảo hiểm y tế, Thị lực, Nha khoa, Thuốc theo toa, và hơn thế nữa.

➔ Tải xuống Bản tóm tắt các lợi ích - Kế hoạch 2 bắt đầu trên trang 24 | Resumen de Bene Loios (tiếng Tây Ban Nha) | 福利 摘要 (tiếng Trung) | Краткий обзор льгот (tiếng Nga) | Tóm tắt Quyền Lợi (Tiếng Việt)

Nơi kế hoạch này được cung cấp: Các hạt Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, Jefferson, King, Kitsap, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom và Yakima.

CHPW Medicare Advantage Medicare gốc
cao cấp $ 40.50 * Phần B Premium
Dược 5 Tiers (1/2/3/4/5)

Preferred: $0/$10/$42/50%/33%
Standard: $5/$15/$47/50%/33%

Sử dụng hiệu thuốc ưu tiên và đặt hàng qua thư ưu tiên cho đồng thanh toán thấp nhất

Không được bảo hiểm
Mục tiêu $ 0 đồng thanh toán, giới hạn một kỳ thi mỗi năm. Lên đến $ 150 mỗi hai năm cho kính mắt theo toa. Không được bảo hiểm
Nha khoa $ 0 đồng thanh toán. Một lần thăm khám phòng ngừa miễn phí mỗi năm + lên đến $200 mỗi năm cho các dịch vụ phòng ngừa và toàn diện. Không được bảo hiểm
Podiatry $ 0 đồng thanh toán. Lên đến 4 thăm khám định kỳ bổ sung mỗi năm. Không được bảo hiểm
Liều thuốc thay thế $ 0 đồng thanh toán. Lên đến 12 lượt truy cập mỗi năm cho châm cứu, chữa bệnh tự nhiên, và chỉnh hình cột sống không được Medicare chi trả Không được bảo hiểm
Chương trình thể dục Bộ dụng cụ thể dục và thành viên phòng tập thể dục Không được bảo hiểm

* Bạn phải tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B của mình.

Dịch vụ & Chi phí được đài thọ

Bằng chứng bảo hiểm

Mô hình Bằng chứng về Bảo hiểm (EOC) cung cấp chi tiết kế hoạch và thông tin thanh toán cho các dịch vụ, bao gồm đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, giới hạn, ủy quyền trước và các khoản khấu trừ.

Bảo hiểm theo toa

Công thức thuốc theo toa cung cấp thông tin về chi phí, hạn chế và các cân nhắc khác liên quan đến việc đài thọ thuốc theo toa của chương trình.

Quyền lợi đặc biệt

Nhà cung cấp và Cơ sở chăm sóc

Sử dụng của chúng tôi Tìm một công cụ Bác sĩ or duyệt qua các thư mục nhà cung cấp của chúng tôi để tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, nhà cung cấp thị lực, bác sĩ chuyên khoa, cơ sở chăm sóc và nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi.

Có gì thay đổi cho năm 2022 không?

Tải về Thông báo thay đổi hàng năm (ANOC) để xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Bảo hiểm nha khoa

Giữ cho răng và nướu khỏe mạnh là một phần quan trọng trong toàn bộ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của bạn. Bảo hiểm nha khoa được bao gồm trong tất cả các chương trình làm sạch hàng năm, chụp x-quang và điều trị bằng florua. Các chương trình chọn lọc có bảo hiểm bổ sung cho các dịch vụ nha khoa cơ bản và chính khác.

TÌM HIỂU THÊM

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
A.