Meelaha Caymiska Faa'idada Medicare - Qorshaha Caafimaadka Bulshada Washington - Faa'idada Medicare

Meelaha Caymiska Faa'idada Medicare

Ka raadi khabiir Medicare degmadaada

WAANI KU HELI KARO

Dooro degmo si aad u aragto khubarada Faa'iidooyinka Medicare ee degaankaaga. Kadib guji magaca si aad wax badan uga sii akhrido.


Khariidada gobolka ee gobolka Washington
  Faa'iidada Medicare ee CHPW ayaa la Bixiyay

☏ SU'AALO MA LEH?

Kooxda iibka

Hel jawaabo dhab ah
dadka dhabta ah

Phone: 1-800-944-1247
E-mail: [emailka waa la ilaaliyay]

x